Make your own free website on Tripod.com

De Groene Tikker

Home | Beheergroep Beatrixpark | Het Groene Stadsleven | Werkgroep OrchideeŽn | IVN Bomentuin | J.M. den Uylpark | Koningin Beatrixpark | Bosrand Werkgroep | Vrijwilligersgroep LumiŤrepark | Kronkelveld | Groene Linken | Reageren

Werkgroep OrchideeŽn

Een initiatief van IVN afdeling Almere en de Projectgroep Rode Lijst Almere

augustus 2007: de brochure OrchideeŽn in Almere is uit !
Een kleurenbrochure met een beschrijving van alle wilde orchideeŽn die in Almere voorkomen. De brochure is een gezamenlijk initiatief van de Projectgroep Rode Lijst en IVN afdeling Almere.

orchidbrochvoorkant.jpg

In mei 2007 zijn er wederom kleinschalige beheerswerkzaamheden uitgevoerd op een tweetal orchideelocaties in Almere. Inventarisatierondes werden gehouden in mei en juni. In juli verscheen de kleurenbrochure over OrchideeŽn in Almere.
 
In mei 2006 is er voor de derde keer een werkdag georganiseerd t.b.v. het behoud van de orchideŽen op een talud van de Stadswetering in hartje stad. Maaien van gras, riet en ruigte en het verwijderen van zwerfvuil, zodat de orchideŽn weer alle kans krijgen. De schoonmaakaktie van 2004, 2005 en 2006 heeft geresulteerd in een toename van het aantal orchideŽn.
 
In juni 2005 hebben we op een aantal bekende orchidee-locaties in Almere tellingen uitgevoerd.  Op een stuk braakliggend terrein in het stadscentrum troffen we meer dan 900 exemplaren aan !!!!
 
Als je interesse hebt in de werkdag of voor de inventarisatieronde, neem dan contact met ons op.
Hans Vosman, 036-53 75 836
Herbert Koster 036-53 63 825 (ivnalmere@yahoo.com)
 
 

Almeerders op de bres voor behoud van orchideeŽn

Kleinschaligheid troef!

Bij beheerswerkzaamheden in de natuur wordt snel gedacht aan grote, dure projecten. Maar ook op kleinere schaal is het mogelijk de natuur een handje te helpen. Door ecologisch bermbeheer bijvoorbeeld of door de groenstrook rondom school of bedrijf ecologisch te gaan beheren en ook door in de tuin of op het balkon meer mogelijkheden te scheppen voor de natuur. Zo is een hoge boom in combinatie met wat struiken in een tuin voor sommige vogels al genoeg om de afstand naar het volgende bos of park te overbruggen.

Waarom orchideevriendelijk beheerswerk?
Op bepaalde plaatsen in Almere komen verschillende soorten orchideeŽn voor. Om de orchidee te kunnen handhaven is een wat aangepast beheer nodig. De vegetatie is gevoelig voor vastdrukken van de grond, er kan dus geen zwaar materieel gebruikt worden. Voorts dient het tijdstip en de frequentie van het maaibeheer wat aangepast te worden.

Doelstelling werkgroep

De werkgroep zet zich actief in voor het behoud van een aantal zeer mooie orchideelocaties. Dat gebeurt in de eerste plaats door het organiseren van kleinschalig orchidee-vriendelijk beheerswerk op een aantal locaties. Maar ook door publieksactiviteiten te organiseren zoals excursies, tentoonstellingen en cursussen. Wij zoeken daarbij de samenwerking met o.a. de gemeente en natuurbeheerorganisaties. Het is ons streven om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de schoonheid van deze prachtige planten met als doel het behoud van de orchidee in de Almeerse natuur.

Wat zijn de locaties waar we aan de slag gaan?

We kiezen in het beginstadium voor een tweetal kleine projecten. Het zijn weliswaar kleine lapjes grond, maar met een interessante populatie orchideeŽn. De werkzaamheden bestaan uit het twee maal per jaar handmatig maaien van de veldjes, waarbij we het maaisel afvoeren. De eerste maaibeurt moet gebeuren voordat de plant zich definitief opricht, zo begin mei. De tweede maaibeurt gebeurt ergens in september, zo heeft de plant de mogelijkheid zaad te schieten en te verspreiden. De meeste orchideeŽn bloeien in mei en juni en sommige nog in juli/augustus.

Nog eens in het kort

Bewoners van Almere zetten zich vrijwillig in bij het beheer van een aantal interessante orchideeŽnlocaties. Het gaat om kleinschalig onderhoud dat ten goede komt aan de rijkdom aan orchideeŽn in Almere. Het vrijwilligersprocject is een initiatief van IVN afdeling Almere en de Projectgroep Rode Lijst en er wordt nauw samen gewerkt met Landschapsbeheer Flevoland en de Gemeente Almere.

OrchideeŽn in Almere

vleeskleurige.jpg
Vleeskleurige orchis, zeer zeldzaam

gevlekteriet.jpg
Gevlekte Rietorchis, detail, vrij zeldzaam

beienorchis.jpg
De Bijenorchis, zeer zeldzaam

rietorchis2.jpg
Rietorchis, op bepaalde plaatsen enkele tientallen

bredewespen.jpg
Brede Wespenorchis, een algemene verschijning in Almere

moeraswespen.jpg
Moeraswespenorchis, zeer zeldzaam in Almere

ga naar: projectgroep rode lijst

ga naar: IVN afd. Almere

ga naar: www.ivn.nl

.