Make your own free website on Tripod.com

De Groene Tikker

Home | Beheergroep Beatrixpark | Het Groene Stadsleven | Werkgroep Orchideeën | IVN Bomentuin | J.M. den Uylpark | Koningin Beatrixpark | Bosrand Werkgroep | Vrijwilligersgroep Lumièrepark | Kronkelveld | Groene Linken | Reageren

Vrijwilligersgroep Lumièrepark

De Vrijwilligersgroep Lumièrepark heeft tal van ideeën voor ‘hun’ wilde deel van het park. Hier werken ze elke derde zondag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur. Hun motto: lekker bezig zijn in de natuur, gezellig, gezond (goedkoper dan de sportschool), andere buurtbewoners leren kennen én iets leren over de natuur.

De groep werkt in het 'wilde' deel van het Lumièrepark: het minst gecultiveerde deel tussen het strand en de bruggen. Haar doel: het park interessanter te maken voor planten en dieren. Bij niets doen verandert het park in een wilgenbos met veel ondergroei van brandnetels en verder weinig variatie.

Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor het zeisen van de ruigte waar het wilde graspad ligt. Hierdoor ontstaat in plaats van een wilgenbos meer variatie in de beplanting. Verder houden ze het door hun aangelegde graspad vrij en begaanbaar, leggen ze griend aan en onderhouden dit (goed voor de vogels), zeisen brandnetelranden en voeren het maaisel af naar een broeihoop. Van de gesnoeide takken en bomen maken ze takkenrillen waar vogels in kunnen broeden. Verder zijn er plannen om een ijsvogelwand te maken, vleermuiskasten op te hangen en het riet op sommige plekken weg te halen en te beplanten met andere moeras-/waterplanten. Ook ruimen ze regelmatig zwerfafval op.

Kortom: er zijn genoeg ideeën en er is genoeg werk te doen. Wie meer wil weten of zin en interesse heeft om eens te komen helpen, kan contact opnemen met:
- Roelof van der Valk, (036) 5375504; e-mail rwavdvalk@freeler.nl 
- Frank Braakhuis, (036) 5450798; e-mail f.braakhuis@chello.nl