Make your own free website on Tripod.com

De Groene Tikker

Home | Beheergroep Beatrixpark | Het Groene Stadsleven | Werkgroep OrchideeŽn | IVN Bomentuin | J.M. den Uylpark | Koningin Beatrixpark | Bosrand Werkgroep | Vrijwilligersgroep LumiŤrepark | Kronkelveld | Groene Linken | Reageren

J.M. den Uylpark

voorheen bekend als Stadsplantsoen; een klein maar bijzonder fraai stadspark, zeer centraal gelegen in het oudste deel van Almere Stad, nabij Stedenwijk Noord.

klik op de link hieronder voor de website van het Den Uylpark:

Den Uylpark

April 2007: Start werkzaamheden Kinderboerderij Den Uylpark

De komende tijd vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats op de locatie waar de kinderboerderij in het Den Uylpark moet gaan verschijnen. Op vrijdag 10 maart 2007 hebben wethouder H. Smeeman en directeur directeur A. Deutekom van woningstichting GoedeStede voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Ze hebben bomen gesnoeid en gekapt.

Samen met groenaannemer Boogaart hebben ze op de locatie een aantal bomen weer in vorm gesnoeid, zoals een mooie Linde en twee Vleugelnoten. Ook is er aan het water een grote Wilg geknot. Een aantal bomen is verwijderd om de bijzondere bomen meer ruimte te geven. Andere staan in de toekomstige weide en zorgen ervoor dat er geen goede grasmat voor de dieren kan ontstaan. Eťn boom staat het toekomstige gebouw in de weg.

De kinderboerderij wordt gebouwd op de plek van de oude kinderboerderij, waarbij het fundament opnieuw gebruikt wordt. De daadwerkelijke bouw gaat waarschijnlijk in het najaar van start. Als alles volgens planning gaat, kan de opening in het voorjaar van 2008 plaatsvinden. Het gebouw is ontworpen door architect Bas ten Brinke, die ook natuurcentrum het Eksternest heeft ontworpen. In de kinderboerderij komen ondermeer schapen en geiten en kleinere dieren, zoals cavia’s en konijnen.

Het gebouw wordt gerealiseerd door de gemeente Almere. Woningstichting GoedeStede ondersteunt in verband met haar 25-jarig. GoedeStede heeft Mooi zo Goed zo ingeschakeld om haar netwerkpartners te benaderen met de vraag of men bereid is deze herbouw te sponsoren. Dit kan zijn in de vorm van het leveren van materialen, van arbeid, van uitrusting of van de nodige inrichting van het gebouw. Een groot aantal bedrijven heeft een bijdrage geleverd om de kinderboerderij te sponsoren. Het Groenhorstcollege en natuurcentrum het Eksternest nemen in de toekomst het beheer ter hand.

April 2005
Pinksterbloemen op diverse plaatsen in het Den Uylpark, een prachtig gezicht.

20050421k.jpg

20050421h.jpg

Reuze Berenklauw....
Maar ook de Reuze Berenklauw verovert het park; er zijn al meer dan 100 planten geteld. Zonder ingrijpen zal deze forse plant het park binnnen een paar jaar gaan overheersen, ten koste van inheemse weideplanten en oeverplanten. Hulp gevraagd bij de bestrijding van deze weliswaar imposante en mooie, maar helaas te overheersende plaaggeest........... 
 
Met ingang van 2006 heeft de gemeente de bestreiding van de Reuze Berenklauw in heel Almere ter hand genomen en het moet gezegd; ze gaan daarbij goed te werk. Het loof wordt niet alleen afgemaaid, maar waar mogelijk worden ze uitgestoken. De berenklauwpopulaties in het Den Uylpark en het Beatrixpark (en verder in Almere) worden sinds het voorjaar 2006 grondig onder handen genomen. Hulde !

20050421.jpg

Plattegrond na de herinrichting van 2003/2004

denuylparkinv.jpg

 
Aan de slag in het Den Uylpark?
Op dit moment worden er nog geen beheerswerkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers in het Den Uylpark, terwijl het daarvoor uitermate geschikt is. Vooral de oevers naast de gracht zijn heel geschikt om door vrijwilligers te worden verrijkt. Door middel van kleine ingrepen kan er veel meer variatie ontstaan. Er groeien nu al orchideeŽn,  ratelaars, pinksterbloemen en echte koekoeksbloemen op de oevers maar deze worden gewoon weggemaaid door de groenaannemer. Door met een aantal vrijwilligers een strookje in beheer te nemen kunnen veel meer planten een kans krijgen. In eerste instantie hoeft het "beheer" niet veel meer in te houden dan het tweemaal per jaar maaien van de oevers en het afvoeren van het maaisel. Met een klein groepje vrijwilligers valt dit goed te doen.
 
Dus lijkt het je wat en wil je meehelpen om een beheersgroepje op te richten, stuur dan een berichtje aan de samensteller van deze site (zie: Reageren) of via e-mail: ivnalmere@yahoo.com

grachtuyl2.jpg

Deze oevers vragen om wat meer variatie en bloemenpracht...... met kleinschalige beheerswerkzaamheden kan dat eenvoudig gerealiseerd worden. Wil je meewerken aan de uitvoering van deze plannen, geef je dan op als vrijwilliger.

grachtuyl1.jpg

De herinrichting van het Dr. J.M. den Uylpark is bijna afgerond. Bospercelen zijn gedund. Fiets- en wandelpaden zijn opnieuw aangelegd. Het gras is gezaaid. Binnenkort volgt de bloementuin. Hiernaast een plattegrond van het beoogd eindresultaat.

Dr. J.M. Den Uylpark, een eerste sfeerimpressie......

uylgracht.jpg
Den Uylpark, prachtige linden langs het fietspad

Den Uylpark, de drie rode beuken .....
uylbeukrood.jpg

Den Uylpark, gevlekte rietorchis, juni 2004
uylorchid.jpg

Den Uylpark, nabij tikkertjesbrug
uyltikker.jpg

Den Uylpark, rode paardekastanje
rodekastanjebloesem.jpg

Bomen in het den Uylpark
 
Het is een genot om naar de bomen te kijken. Omdat dit het eerste park is dat in Almere Stad werd aangelegd en nu dus ongeveer 25 jaar "oud" is, vindt je in dit park een aantal zeer fraaie bomen o.a.
- Linde,
- Roodbloeiende Kastanje,
- Hopbeuk,
- Tamme Kastanje,
- Rode Beuk,
- Vederesdoorn,
- Haagbeuk,
- Schietwilg,
- Kaukasische Vleugelnoot,
- Eik,
- Prunus,
- Els,
- Populier,
- Es,
- Walnoot,
- Japanse Esdoorn,
- Abeel.