Make your own free website on Tripod.com

De Groene Tikker

Home | Beheergroep Beatrixpark | Het Groene Stadsleven | Werkgroep Orchideeën | IVN Bomentuin | J.M. den Uylpark | Koningin Beatrixpark | Bosrand Werkgroep | Vrijwilligersgroep Lumièrepark | Kronkelveld | Groene Linken | Reageren

Bosrand Werkgroep Almere Buiten

ijsvogel.jpg

De Bosrand is een strook bos tussen de Seizoenenbuurt en de Molenbuurt in Almere Buiten.
 
Het gebied bestaat uit rechthoekige bospercelen, lanen en sloten en wordt voornamelijk bezocht door buurtbewoners. Onlangs is de Bosrandwerkgroep opgericht die de landschappelijke en natuurlijke waarde van dit gebied wil verhogen. Met hetzelfde doel heeft de gemeente in het verleden inrichtingsmaatregelen genomen, zoals het afvlakken van oevers.
 
Door middel van kleinschalige beheerswerkzaamheden waar de gemeente niet aan toekomt, zal de Bosrandwerkgroep werken aan een gevarieerdere plantengroei en meer ruimte voor verschillende diersoorten. Voor omwonenden wordt het gebied daardoor ook interessanter.
 
Door met vrijwilligers eens in de maand aan de gang te gaan wordt de band tussen de bewoners en het gebied en tussen de bewoners onderling versterkt. Betrokkenheid van buurtbewoners en educatie is daarmee ook een belangrijk doel van de bosrandwerkgroep.

 
 
klik hier voor de website van de