Make your own free website on Tripod.com

De Groene Tikker

Home | Beheergroep Beatrixpark | Het Groene Stadsleven | Werkgroep OrchideeŽn | IVN Bomentuin | J.M. den Uylpark | Koningin Beatrixpark | Bosrand Werkgroep | Vrijwilligersgroep LumiŤrepark | Kronkelveld | Groene Linken | Reageren

Kronkelveld Almere Haven

Kronkelveld: ecologische kweekpoel

Aan de rand van de wijk De Velden ligt het Kronkelveld.Tot juni 2001 werd deze kavel van 100 bij 100 meter nog onderhouden door de gemeente. De ontdekking van beschermde orchideeŽn was een reden voor buurtbewoonster Sia Schipper om de gemeente te verzoeken het groenbeheer te staken.

 

Burgerinitiatief

DrieŽneenhalf jaar geleden had Sia Schipper al belangstelling voor het braakliggende Kronkelveld. Haar interesse ging zo ver dat zij haar cursus als natuurgids IVN (Vereniging voor natuur- en milieueducatie) met een werkstuk over het terrein afrondde. Het bleek een kweekpoel voor zeldzame orchideeŽn en een mogelijk toekomstig woonoord voor kikkers en onschuldige ringslangen. Zij wist andere bewoners te interesseren voor dit bijzondere gebied waarvoor de gemeente nog

geen bestemmingsplan had liggen.

 

Samen met een aantal gelijkgestemden stapte zij met haar ideeŽn voor een ‘natuurlijk’ Kronkelveld naar het stadsdeelkantoor. De wijkmanager had er wel orennaar. Anderhalf jaar later werd het initiatief officieel

goedgekeurd door de gemeente. Het Kronkelveld is nu – tot dat er in het gebied nieuwbouw wordt geplaatst - een bestemming voor gecontroleerde wildernis.

 

Ecologisch beheer

Vanaf februari 2003 beheren buurtbewoners het veld op ecologische wijze. Ecologisch onderhoud is gericht op het scheppen en in stand houden van een oorspronkelijke leefomgeving voor inheemse planten en dieren.

In totaal zijn er twintig vrijwilligers, met name wonend tegenover het Hartenveld, die tenminste vier keer perjaar in de weer zijn om het natuurgebied te onderhouden. Dat doen zij niet zonder deskundige hulp. Margriet Brouwer van Landschapsbeheer Flevoland is door de

gemeente Almere ingehuurd om de bewoners tot volgend jaar bij dit unieke initiatief te ondersteunen. Een ‘snelcursus’ leert de initiatiefnemers het gebied over een jaar geheel zelfstandig te beheren. Hiervoor is al een schema gemaakt door de gemeentelijke bioloog Henk Nijenhuis. Een van de activiteiten is het vervaardigen

van takkenrillen van groenafval.Tussen de takken en het groenafval vinden insecten en kleine zoogdieren een verblijfplaats.Water is noodzakelijk omhet ecosysteem completer te maken, amfibieŽn en reptielen komen hierin tot ontwikkeling. De gemeente stelde daarom geld beschikbaar om een poel aan te leggen. In maart is de poel gerealiseerd. Zodra de cursus met goed gevolg is afgerond en het

enthousiasme onder de bewoners nog aanwezig is, steltde gemeente geld beschikbaar voor noodzakelijke gereedschappen.

 

Samenwerken goed voor sfeer

Het werken aan het Kronkelveld versterkt het saamhorigheidsgevoel

in deze wijk. Ouders en kinderen leren en werken aan een plek waar de natuur nog ongestoord zijn gang kan gaan. Iedereen is van harte welkom om het gebied te ontdekken, kinderen echter wel onder begeleiding. Dit nog kwetsbare gebied vereist namelijk een voorzichtige verkenning.

 

Meer informatie over het Kronkelveld is te vinden op

http://www.xs4all.nl/~philliph/kronkelveld