Make your own free website on Tripod.com

De Groene Tikker

Home | Beheergroep Beatrixpark | Het Groene Stadsleven | Werkgroep Orchideeën | IVN Bomentuin | J.M. den Uylpark | Koningin Beatrixpark | Bosrand Werkgroep | Vrijwilligersgroep Lumièrepark | Kronkelveld | Groene Linken | Reageren

IVN Bomentuin

ivn4logo.gif

IVN Bomentuin, unieke aanwinst Stadslandgoed de Kemphaan

 

Op zaterdag 26 juni 2004 opende wethouder mw. H. Visser om 10.30 uur de IVN Bomentuin op Stadslandgoed de Kemphaan door het onthullen van een naambord. Op de Nationale Boomfeestdag 24 maart 2004 zijn hier bomen en struiken geplant die allemaal voorkomen in Almere. Ook zijn er in halve cirkels hagen geplant, die het geheel straks een mooi aanzicht zullen geven.

 

IVN afdeling Almere

Het IVN, Vereniging voor Natuur en Milieueducatie, wil de Almeerse bevolking  betrekken bij de natuur, milieu en landschap in de eigen woonomgeving. De bomentuin is méér dan alleen een verzameling bomen en uiteindelijk is het een bomentuin geworden die zal bestaan uit alle boomsoorten die in de loop van de tijd zijn aangeplant in de parken en bossen van Almere. Door deze grote verscheidenheid aan bomen op één locatie is de IVN Bomentuin uitermate geschikt voor educatieve doeleinden. Bij elke boom is een naambordje geplaatst met een afbeelding en een korte omschrijving.

 

IVN Bomentuin is tevens Regenboogbos

De bomen en struiken zijn op 24 maart 2004 geplant door Stichting de Regenboogboom en groep 8 van basisschool het Spectrum uit Almere en de Mariaschool uit Wateringen. Stichting De Regenboogboom helpt kinderen die te maken hebben met een ziekte, trauma of handicap en verbetert de kwaliteit van hun leven door midden van de zogenaamde Regenboogboom. Door middel van verhalen en liedjes ontdekken kinderen tijdens het bezoek van de vrijwilligers van Stichting De Regenboogboom hun eigen Regenboogbos, een veilige droomplek waar ze even niet hoeven te vechten tegen ziekte, angst of pijn. Het blijkt dat deze fantasieplek een blijvende hulp is voor de kinderen omdat ze op elk gewenst moment in hun fantasie kunnen terugkeren naar hun eigen Regenboogbos. Naast de droombossen worden nu ook echte Regenboogbossen aangelegd waar je werkelijk met je vrienden en familie naar toe kunt gaan en doorheen kunt lopen; een altijd aanwezige prettige en veilige plek tussen de bomen en een rustpunt voor diegene die vertrouwen op hun innerlijke kracht. Vorig jaar tijdens de Nationale Boomfeestdag is het eerste echte Regenboogbos op Texel aangeplant. Dit jaar is in Almere het tweede Regenboogbos aangeplant. De bedoeling is om in elke provincie een Regenboogbos te realiseren. Het planten van bomen en het creëren van een bos is een symbool en een positieve actie voor het leven.

 

De realisatie van de IVN Bomentuin is tot stand gekomen met de inzet van verschillende partijen. Natuurlijk de vrijwilligers van Stichting de Regenboogboom en van Stichting Nationale Boomfeestdag. Daarnaast is speciale dank verschuldigd aan de medewerkers van Boogaart Almere BV die het terrein hebben ingericht, de gemeente Almere en Natuureducatief centrum Het Eksternest.

 

bomentuin.jpg

plattegrond van de IVN Bomentuin, beschikbaar gesteld door Kees Hund, Tuin- en Landschapsarchitect te Amsterdam

 
Nr. Nederlandse naam Bladvorm max.hoogte Bloeitijd Bloeikleur
1 Boswilg ovaal 15 3 goudgeel
2 Gele Kornoelje ovaal 7 3 geel
3 Grauwe Abeel eirond 25 3 groen
4 Grauwe Els ovaal 20 3 groen/bruin
5 Grauwe Wilg ovaal 5 3 geel
6 Hazelaar ovaal 9 3 rood
7 Kraakwilg langwerpig 24 3 geel
8 Sleedoorn ovaal 4 3 wit
9 Steeliep ovaal 30 3 paarsig
10 Taxus naald 12 3 geel
11 Zwarte Els ovaal 20 3 groen/bruin
12 Berk (Zachte) driehoek 25 4 groen/bruin
13 Beuk ovaal 30 4 geel/groen
14 Gewone Esdoorn esdoorn 30 4 geel/groen
15 Noot (Okkernoot) geveerd 25 4 geel
16 Paardekastanje (witte) hand 30 4 wit
17 Populier driehoek 25 4 groen
18 Trosvlier geveerd 9 4 geel/groen
19 Wilde appel ovaal 9 4 roze/wit
20 Wilde peer ovaal 15 4 wit
21 Wilde Pruim ovaal 8 4 wit
22 Wintereik gelobd 30 4 geel
23 Zoete Kers langwerpig 20 4 wit
24 Zomereik gelobd 35 4 geel
25 Acacia geveerd 25 5 wit
26 Es (gewone) geveerd 35 5 purper
27 Gelderse Roos esdoorn 4 5 wit
28 Hondsroos ovaal 3 5 roze
29 Hulst ovaal 20 5 wit
30 Kardinaalsmuts langwerpig 6 5 geel/groen
31 Lijsterbes geveerd 10 5 wit
32 Meidoorn (eenstijlige) esdoorn 12 5 wit
33 Noot (Zwarte walnoot) geveerd 30 5 bruin
34 Rode Kornoelje ovaal 4 5 wit/groen
35 Veldesdoorn esdoorn 25 5 geel/groen
36 Vogelkers langwerpig 8 5 wit
37 Wegedoorn ovaal 5 5 geel/groen
38 Egelantier ovaal 3 6 roze
39 Haagbeuk ovaal 20 6 groen
40 Kleinbladige Linde hart 25 6 geel/groen
41 Tamme Kastanje langwerpig 30 6 geel
42 Vlier geveerd 9 6 wit
43 Liguster ovaal 4 7 wit
44 Vuilboom (Sporkehout) ovaal 5 7 wit
45 Zilverlinde hart 30 7 geel/groen

Een verzameling bomen op het Stadslandgoed De Kemphaan
Bomen verbinden is dit jaar (2004) het thema van de nationale boomfeestdag.
Dat bomen verbinden wordt tijdens boomfeestdag wel heel erg duidelijk. Bomen planten en verzorgen zorgt voor een verbinding van de mens met de natuur. Bomen brengen ook mensen samen. Kinderen, scholen, groenbeheerders van de gemeente of een natuurbeheersorganisatie, ambtenaren, buurtbewoners en vrijwilligers. Vrijwilligers van Stichting De Regenboogboom en van de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, het IVN, bijvoorbeeld.
 

In de IVN Bomentuin vindt u hele gewone soorten zoals de populier en de kastanje maar ook meer bijzondere soorten zoals de haagbeuk of de kardinaalsmuts. Alle bomen en struiken hebben echter één ding gemeen: de IVN Bomentuin zal bestaan uit alle boom- en struiksoorten die in de loop van de tijd zijn aangeplant in de parken en bossen in en rondom Almere. Het zijn dus veel voorkomende soorten die u bij uw wandeling in het park of bos kunt tegenkomen.

 

Hier op deze plek vindt u ze echter allemaal bij elkaar. Bij elke boom en struik is een naambordje geplaatst met een afbeelding en een korte omschrijving. Elke boom en struik vindt u tevens terug in een handig  boekje zodat u ook kunt opzoeken welke boom nu eigenlijk in uw straat staat of in het parkje om de hoek. 

 

Het doel van de IVN Bomentuin is om de Almeerder te betrekken bij de natuur in de eigen woonomgeving en een indruk te geven van de grote variatie aan bomen in de Almeerse natuur.

Het planten van een stukje Regenboogbos in de IVN Bomentuin te Almere tijdens de Nationale Boomfeestdag, 24 maart 2004.
boomplantdag20041.jpg

IVN Almere en Stichting De Regenboogboom 

 

Op Nationale Boomfeestdag 24 maart 2004 is op het Stadslandgoed De Kemphaan in Almere het tweede Regenboogbos aangeplant. Stichting De Regenboogboom helpt kinderen die te maken hebben met een ziekte, trauma of handicap en verbetert de kwaliteit van hun leven door midden van de zogenaamde Regenboogboom. Door middel van verhalen en liedjes ontdekken kinderen tijdens het bezoek van de vrijwilligers van Stichting De Regenboogboom hun eigen Regenboogbos, een veilige droomplek waar ze even niet hoeven te vechten tegen ziekte, angst of pijn. Het blijkt dat deze fantasieplek een blijvende hulp is voor de kinderen omdat ze op elk gewenst moment in hun fantasie kunnen terugkeren naar hun eigen Regenboogbos. Het zou zo mooi zijn als er naast de droombossen ook echte Regenboogbossen zouden zijn waar je ook werkelijk met je vrienden en familie naar toe kunt gaan en doorheen kunt lopen. Vorig jaar tijdens de Nationale Boomfeestdag is het eerste echte Regenboogbos op Texel aangeplant. Dit jaar is in Almere het tweede Regenboogbos aangeplant. De bedoeling is om in elke provincie een Regenboogbos te realiseren.

 

IVN afdeling Almere is al in een vroeg stadium gevraagd mee te denken aan de planning en uitvoering van dit unieke project. Het IVN heeft uiteindelijk het eindontwerp van het bos  geleverd en dat heeft er toe geleid dat IVN ook haar naam mag verbinden aan de locatie. 

Van begin af aan stond vast dat het méér moest worden dan alleen een verzameling bomen en uiteindelijk is het een bomentuin geworden die zal bestaan uit alle boomsoorten die in de loop van de tijd zijn aangeplant in de parken en bossen van Almere. Door deze grote verscheidenheid aan bomen op één locatie is de IVN Bomentuin natuurlijk uitermate geschikt om de Almeerse bevolking te betrekken bij de natuur in de eigen woonomgeving.  

We weten zeker dat de IVN Bomentuin uitgroeit tot een echt Regenboogbos; een altijd aanwezige prettige en veilige plek tussen de bomen - onze groene staande vrienden -; een rustpunt voor diegene die vertrouwen op hun innerlijke kracht, niet alleen in de fantasie maar een plaats waar je echt naar toe kunt gaan.

                                        

regenboogboomlogo2003k.jpg

ga naar: IVN Bomentuin Almere

ga naar: regenboogboom

ga naar: kemphaan

ga naar: ivn-almere

ga naar: ivn nl

.De kastanjebomen liggen in de vroege ochtend van 24 maart 2004 klaar om geplant te worden
boomplantdag42004.jpg
en.... 's middags staan de kastanjebomen netjes tussen de boompalen in, wortels in de grond, takken in de lucht.
boomplantdag32004.jpg

.